Akcesoria Samochodowe i Rowerowe

Komunikat

EM&EM M. Pietrucha, M. Deptuła Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie informuje, że wprowadzona do obrotu zabawka wózek item no. KH5408, kod EAN 5901638952905 , nie spełnia zasadniczych wymagań bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek, z uwagi na złożenie się zabawki podczas obciążenia masą 50kg, co może powodować ryzyko urazu lub zranienia oraz z uwagi na brak wyrazu „Ostrzeżenie” przed treścią ostrzeżenia dotyczącego ograniczenia wiekowego (0-3). Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów